Australiens nya regering sätts på prov


Av: Ulla Nordlöf-Lagerkranz,

2013-11-14 |

Sedan två månader styrs Australien av en borgerlig koalitionsregering under Liberala partiets ledare, Tony Abbott, efter att väljarna röstat bort en socialdemokratisk Laborregering som präglats av interna strider. Men knappt hade den nya regeringen tillträtt innan dess politik på viktiga områden började ifrågasättas. Höstens ovanligt tidiga och omfattande skogsbränder har lett till kritik från flera håll mot regeringens klimatskeptiska inställning, premiärministerns motstånd mot att tillåta samkönade äktenskap likaså. Men det första problemet som dök upp var båtflyktingarna.

Det är inte bara i Medelhavets vatten människor dör då de försöker fly från krig och elände. Ungefär samtidigt med tragedin utanför italienska Lampedusa drunknade ett 50-tal flyktingar från Mellanöstern utanför den indonesiska ön Java i försöken att ta sig till Australien och ett bättre liv. Den lilla skraltiga båt där de köpt sig plats av skrupelfria människosmugglare bröts sönder i de hårda vågorna och endast ett fåtal kunde räddas; överlevande hävdar att australiska myndigheter avsiktligt fördröjt hjälpen, vilket tillbakavisas av den nye immigrationsministern. Men klart är att Australiens nya regering har en tuff inställning till båtflyktingar. ”Det här är vårt land och det är vi som bestämmer vem som får komma hit”, sade Tony Abbott inför parlamentsvalet hösten 2013.

Rena fångläger
I det stora invandrarlandet Australien har asylfrågorna länge väckt debatt. 1992 började man sätta alla så kallade olagliga icke-medborgare, unlawful non-citizens, som försökte ta sig in i landet i vad som kan betecknas som rena fångläger i väntan på att få deras sak prövad. Den konservativa regeringen under John Howard gick i början på 2000-talet ett steg längre och försökte aktivt hindra båtflyktingar från att ta sig i land på australisk mark med flera svåra drunkningsolyckor som följd. Visserligen sjönk antalet båtflyktingar kraftigt, men det berodde också på bättre förhållanden i flera ”flyktingländer”. Samtidigt gjorde den australiska regeringen upp med fattiga önationer i närheten, som Nauru och Papua Nya Guinea, om att mot betalning ta emot de flyktingar som ändå kom och behandla deras ansökningar där.

Den Laborregering som tillträdde 2007 försökte till en början föra en mer human asylpolitik men i takt med att båtflyktingarna åter ökade i antal på grund av krig, svält och katastrofer i omvärlden, och efter protester på de orter i Australien där flyktingar tagits emot, backade man och beslutade att återupprätta flyktinglägren i Nauru och Papua Nya Guinea. Men lägren har fått hård kritik från bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR för undermålig standard. De asylsökande har mått psykiskt och fysiskt dåligt och fått vänta orimligt länge på beslut. På Nauru brände frustrerade flyktingar ner ett läger.

Endast tillfälligt visum
Liberalernas Tony Abbott gick till skillnad från Labor till val på att ”stoppa båtarna”, en återgång till Howards politik han menade hade fungerat bra. Återigen ska man nu fysiskt hindra flyktingar att ta sig i land i Australien och den australiska flottan har fått i uppdrag att, ”där så är säkert”, återföra båtarna till Indonesien, vilket lett till upprörda protester från den indonesiska regeringen. Lägren i Nauru och Papua Nya Guinea, där man blivit beroende av den inkomst som verksamheten ger i form av bidrag från Australien, kommer också troligen att vara kvar. Båtflyktingar kan dock inte räkna med att någonsin beviljas permanent uppehållstillstånd i Australien. De flesta kommer förmodligen att avvisas, kanske till ett tredje land, och de som efter utredning tillåts stanna får bara ett tillfälligt visum som sedan måste förnyas varje år och när som helst kan dras in; besluten kan inte överklagas.

Förseglade containrar
Det hårdare bemötandet av flyktingar kan visserligen komma att prövas mot både australisk lagstiftning och internationella mänskliga rättighetsbestämmelser. Men innan så sker befarar många att människosmugglarna nu kommer att gå över till att sälja platser till desperata flyktingar i förseglade containrar på fartyg från Indonesien till Australien, något som kan sluta i nya tragedier.

Men även om antalet asylsökande varit högre än på länge under 2013 på grund av oroligheter i omvärlden tar Australien emot en förhållandevis liten andel av världens flyktingar: tre procent (2011) jämfört med till exempel Sveriges sju procent enligt UNHCR. Ett mindre antal flyktingar kommer med flyg men de flesta försöker ta sig till Australien med båt från Indonesien och majoriteten är unga män från Afghanistan och konfliktdrabbade länder i Mellanöstern.

Text: Ulla Nordlöf-Lagerkranz, medarbetare vid UI:s redaktion, tidigare redaktör på UI.

 

Tips: Mer om Australien hittar du i senaste paketet av Länder i fickformat. Nu finns 17 uppdaterade häften om länderna i Nordamerika, Karibien och Oceanien.Om UI-bloggen

Arkiv