ÖB ritar och rätar ut frågetecken


Av: Lisen Bergquist

2013-01-11 |

Svensk försvars- och säkerhetspolitik diskuteras kanske som mest intensivt just nu, i början av januari, inför och under Folk och försvars rikskonferens i Sälen. UI tjuvstartade genom att redan före nyår bjuda in Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson.
– Hot är en kombination av militär förmåga, intention och politisk vilja, sade överbefälhavaren då och uppmanande till noggrann bevakning av den politiska och socio-ekonomiska utvecklingen i Ryssland.


Under seminariet Var tid har sitt försvar som UI arrangerade i december var överbefälhavare Sverker Göranson inbjuden för att tala om svensk försvarspolitik i ett internationellt sammanhang. ÖB lade stor vikt vid hur Försvarsmakten skulle påverkas av de maktförskjutningar österut som pågår och det allt starkare ryska försvaret. Särskilt framhöll han hur Sverige behöver öka sin militära samverkan, men också måste utveckla det civil-militära samarbetet på både nationell och internationell nivå.


De budgetnedskärningar som Försvarsmakten brottas med och som ÖB kritiserat i medierna, både före och efter sitt anförande på UI, satte sin prägel på seminariet. ÖB frågade sig hur dagens försvarsmakt ska kunna göra mer till en mindre kostnad samtidigt som världen förändras. Att Sverige idag sätter stor tilltro till att få hjälp från andra stater har ivrigt diskuterats i veckan som gått och ÖB var under seminariet tydlig med att han inte anser att ett gemensamt försvar inom EU skulle lösa Sveriges problem. 21 av EU:s 27 medlemsstater är Nato-medlemmar och ser det försvarsamarbetet som viktigare än det som sker inom EU. Enligt ÖB är det viktigt att främja en dialog mellan EU och Nato.

ÖB Sverker Göranson valde också att lyfta fram det nordiska samarbetet Nordefco och det nordisk-baltiska inom NB8 och han betonade då att det krävs en långsiktig och kontinuerlig politisk dialog mellan länderna för att få till stånd ett militärt samarbete. På en fråga om inte denna slags samverkan bidrar till en rysk rädsla för att ringas in svarade ÖB att det nordiska samarbetet inte väcker någon oro, utan att det är USA:s och Natos missilförsvar som skapar sådana känslor. Han poängterade också att det idag finns större möjligheter än tidigare till svensk närvaro i framtida FN-insatser och att samtal om detta pågår med regeringskansliet.

Nästa vecka finns Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, EU-kommissionär Cecilia Malmström och försvarsminister Karin Enström på plats i Sälen och då kan ÖB kanske få svar på några av sina frågor. För att förbereda sig inför den försvars- och säkerhetspolitiska debatten som kan ta fart redan på söndag rekommenderas alla att se seminariet i sin helhet på UI Play.


Text: Lisen Bergquist, projektsamordnare på Utrikespolitiska institutet.

Tips: Titta på hela seminariet i UI Play. Här hittar du Del 1: Var tid har sitt försvar och Del 2: Var tid har sitt försvar.

 


Om UI-bloggen

Arkiv