Nyfiken strävan mot öppenhet i Vietnam


Av: Kristina Hultman

2012-08-03 |

I Vietnam har hbt-frågan länge varit tabu, men sedan en tid tillbaka har organisationer i och utanför landet aktivt arbetat för att lyfta frågor om hbt-personers rättigheter. Och arbetet har gett resultat: landets justitiedepartement beslutade sig i våras för att utreda frågan om samkönade äktenskap.

Våren 2009 beslöt Sida att stödja hbt-personer i Vietnam, närmare bestämt lesbiska och bisexuella kvinnor. Den vietnamesiska organisationen Center for Studies and Applied Sciences (CSAGA) fick då ta emot ett bistånd på närmare tre miljoner kronor och kunde starta en telefonjour för kvinnor och deras anhöriga. De gav också ut den allra första boken i landet som belyser hbt-frågan och höll dessutom workshops i Hanoi för organisationens många socialarbetare. Nu gällde det att nå ut till befolkningen med budskapet att det fanns en organisation som också lesbiska och bisexuella kvinnor kunde vända sig till för att få stöd och råd.
 
Jag var under de här åren en av de svenska experter som fungerade som rådgivare åt CSAGA. Okunskapen var stor, den kommunistiska byråkratin gigantisk, men där fanns ändå nyfikenhet. Det gällde att börja från början och ta ett steg i taget.

En stor del av arbetet kom att bestå av att översätta västerländska begrepp och göra dem kulturellt begripliga i en vietnamesisk kontext – en inte helt lätt uppgift när man inte kan språket. Här kom några av landets hbt-aktivister med ovärderlig hjälp. De förklarade och CSAGA justerade. Vi från väst förklarade och CSAGA justerade igen.

Givetvis fanns det redan vietnamesiska ord för bög, lesbisk och transperson – både nedsättande och neutrala. Det fanns också begrepp som i princip bara används av den lilla hbt-community som finns i Hanoi och Ho Chi Minh-staden. Nu kunde de spridas till en intresserad allmänhet och nådde därmed även regeringen i denna enpartistat.

I boken som CSAGA tog fram presenterades hbt-frågans utveckling, betydande forskningsrön såsom Alfred Kinseys hetero-homo-skala från 1950-talet. Den innehöll också personliga berättelser från bisexuella och lesbiska kvinnor som organisationens socialarbetare kommit i kontakt med. Det var på många sätt ett pionjärarbete.

För konservativa föräldrar i detta tidigare så fattiga land, där mycket kretsar kring familjen, kan vetskapen om att en dotter har förälskat sig i en annan kvinna framstå som ett hårt slag. Många lesbiska berättar därför inte om sin sexualitet för sina anhöriga, utan lever istället dubbelliv eller kommer aldrig ut för någon – inte ens inför sig själva. En del gifta kvinnor med barn kan i förtvivlan ringa till CSAGA:s telefonjour när känslorna inte vill gå över. Föräldrar ringer och vill ha tips på hur den avvikelse som deras barn har drabbats av kan korrigeras.

Samtidigt råder en befriande öppenhet och vetgirighet bland de många tjänstemän, socialarbetare, journalister och andra som intresserar sig för frågan. På nätet i samband med lanseringen av Viet Pride som hålls på Goetheinstitutet i Hanoi i början av augusti vimlar det av bilder på internet som föreställer queera Nike-dojor, Ricky Martin med barn, fruktpastejer och mopeder i alla regnbågens färger.

Vietnam är ett asiatiskt och kommunistiskt land. Den västerländska sexualsynen med rötter hos Sigmund Freud och Havelock Ellis är okänd för de allra flesta vietnameser. Byn och jordbruket är familjens bas, inte den industrialiserade storstaden. Den nya generation som nu växer upp bryter därför med gamla traditioner på flera sätt, också när det gäller deras syn på familj och sexualitet. Idag har arbetet med att etablera hbt-frågan i Vietnam kommit så långt att regeringen öppet intresserar sig för den. 

I den internationella webbtidningen Gay Star News beskriver asienkorrespondenten Anna Leach den 25 juli det politiska genombrott som inträffade i Vietnam i våras, då landets justitiedepartement påbörjade en utredning om samkönade äktenskap. Politikerna konsulterar nu Högsta domstolen, landets departement för familjefrågor samt forskare vid ett juridiskt universitet. En av landets ministrar, Ha Hung Cuong, har också nyligen talat om samkönade äktenskap i en debatt på internet:
– Detta problem måste belysas noga och genomgripande ur alla dess aspekter: kulturella, legala, sedvanemässiga och etiska, sade Ha Hung Cuong och betonade vikten av att frågan angrips sakligt och med hjälp av forskning.

Justitieministerns uttalande var en sensation i sig, även om han inte tog ställning till frågan om samkönade äktenskap ska legaliseras eller inte. En lagändring kan bli aktuell först våren 2013, då nationalförsamlingen håller kongress och frågan ska upp till behandling.

Under tiden fortsätter ett fåtal modiga bisexuella och lesbiska kvinnor ute i landets provinser att göra sig synliga. Ofta sker det just via giftermål som inte registreras hos de lokala myndigheterna och där den ena kvinnan, som i fallet med Le P och Kim Ph från provinsen Ca Mau, beskrivs som "brudgum", medan den andra står brud på traditionellt vis. På bilderna från deras bröllop, som ägde rum i staden Binh Duonh, är ansiktena maskerade – både på brudparet och på gästerna. 150 kollegor från fabriken där de arbetar ska ha slutit upp, så bröllopet var inte precis något underjordiskt evenemang. "Brudgummens" familj är också där, men inte brudens.

Allt är inte som man skulle önska sig att det var i detta folkrika land, men det här är i alla fall en början.
vd2012_06_200px


Text: Kristina Hultman, journalist, författare och gästskribent i UI-bloggen. Hon arbetar nu på en bok om Mary Wollstonecraft och var tidigare ordförande i Svenska PEN:s Kvinnokommitté. 

 

Tips: Kristina Hultman har också skrivit "Kampen mot homofobin: Om HBT-rättigheter i världen" som är temat för UI:s skrift Världspolitikens Dagsfrågor nr 6 2012.

 

Du som besöker Stockholm Pride kan hämta ett gratis exemplar av Världspolitikens Dagsfrågor i Infocenter på entréplan i Kulturhuset (Pride House).


Om UI-bloggen

Arkiv