Kaos och anarki i Sinai


Av: Magnus Norell

2012-08-16 |

Sedan den egyptiska revolutionen startade i början av 2011 har situationen på Sinaihalvön blivit alltmer kaotisk och anarkistisk. Det som just nu pågår där kan på sikt bli ett problem inte enbart för Egypten, utan också för de närliggande länderna Israel och Jordanien.

Tidigare fungerade Sinai som en sorts buffert mellan Israel och Egypten, men numera har området blivit en semiautonom region med expanderande terrornätverk. Dessutom är kriminaliteten utbredd, särskilt de verksamheter som inriktar sig på vapen-, drogsmuggling och trafficking. Beduinstammarna i de centrala och norra delarna av området har förvandlats till välbeväpnade miliser som den egyptiska polisen och militären inte lyckats kontrollera.

Attacken mot egyptiska soldater på en militärbas i norra Sinai i början av augusti var lika väntad som förödande. Sedan revolutionen förra året har olika militanta grupper – både terrorgrupper och ”vanliga” kriminella gäng – arbetat för att öka spänningen mellan Israel och den nya egyptiska regimen, som dominerats av Muslimska brödraskapet. Detta har visat sig i attacker som den senaste i norra Sinai, men också i upprepade sabotage mot den gasledning som går mellan Israel och Egypten. Det har också gjorts ett flertal försök att ta sig genom gränsen mellan de båda länderna för att attackera mål inne i Israel.

Den här processen har pågått ända sedan israelerna drog sig tillbaka från Sinai 1982, som ett led i fredsavtalet med Egypten från 1979. De inhemska beduinstammarna i området behandlades väl under den israeliska ockupationen, men när Egypten senare återtog kontrollen över området kom de att betraktas med desto större misstänksamhet. Området hade då inte genomgått någon ekonomisk utveckling att tala om (förutom viss turism) och den inhemska beduinbefolkningen hölls därför kvar i fattigdom.

Beduinerna diskriminerades och hade svårt att få arbeten, med resultatet att många istället började söka arbeten i länderna runt Persiska viken. Detta ledde i sin tur till att salafistiska idéer spreds till Sinai. Ur detta skapades över tid den infrastruktur som bland annat ledde fram till en rad attacker mot turistmål i Taba, Dahab och Sharm-el-Sheik mellan åren 2004-2006.

Under det senaste halvåret har dessa grupper – samt palestinska grupper verksamma i Gaza – ökat sin aktivitet mot både egyptisk polis och militär samtidigt som flera andra terrorgrupper har intensifierat sina attacker mot Israel. Dessa alltmer vågade och sofistikerade angrepp har allvarligt försämrat säkerhetssituationen på Sinaihalvön.

De extra militärstyrkor som Egypten har skickat till Sinai har, i alla fall inte ännu, lyckats återta kontrollen. Något som ytterligare ökade anarkin var den ohållbara situation som uppstod i Gaza i och med den israelisk-egyptiska blockaden av det Hamaskontrollerade området. Blockaden ledde till en kraftig ökning av smuggelvaror via Sinai. Till slut var också den egyptiska polisen och militären med på ett hörn.

Tillgången till vapen ledde också till att många stammar kunde utveckla ännu mer sammansatta och välavväpnade grupperingar med tillgång till sofistikerade vapen såsom kulsprutor monterade på pick-up-truckar och motorcyklar. Varje försök av polisen att stävja denna process misslyckades.

Om situationen i Sinai får fortsätta är risken påtaglig att området blir en fristad för olika terrorgrupper – ungefär på liknande sätt som södra delen av Libanon är för Hizbollah och som Jordanien en gång var för Fatah. Egypten har både under och efter Mubarakeran i det längsta undvikit att på allvar ta itu med de beduingrupper som bedriver smuggling eller understödjer attacker mot Israel. Deras ovilja att agera i tid har nu drivit situationen så långt att det är svårt att se hur Egypten – oavsett regering – ska kunna återta kontrollen över Sinai utan att använda avsevärt våld och utan att samarbeta med Israel. Det sistnämnda är något som president Mursi sagt sig inte vilja göra. Tvärtom har ju muslimska brödraskapet, via sin hemsida, anklagat Israel för att ligga bakom attacken i augusti.

Idag domineras Sinai av olika terrorgrupper och kriminella nätverk. Flera av dessa är salafistiska grupper, något som i sig är en intressant utveckling eftersom den ideologin traditionellt sett har varit helt främmande för beduinerna i Sinai. Ett exempel är en välbeväpnad grupp som är ledd av Salem Abu Lafi och baserad i Wadi Amr och Halalbergen – områden där ingen hittills har kunnat rå på honom.

Grupper som denna underlättar för terrorgrupper att – mot en väl tilltagen avgift – passera området på väg till Israel. Även om de flesta grupper antingen är beduiner eller palestinier, har området under de senaste åren även infiltrerats av Hizbollah och andra utländska militanta jihadister.

Oavsett hur den politiska utvecklingen fortgår i Egypten kommer situationen i Sinai att göra sig påmind i Kairo. För den nya regeringen och presidenten blir detta en huvudvärk som inte kommer att försvinna av sig själv.

Text: Magnus Norell, Senior Research Fellow vid UI.


Om UI-bloggen

Arkiv