Domstol mörkar sexuell skändning


Av: Per Jönsson

2012-03-19 |

Egyptiska militärdomstolar blundar för övergrepp: trots många som vittnar om att soldater tvingat dem till oskuldstest läggs åtal ned. Utslaget kan inte överklagas.

Nu har Egyptens militära rättsväsen satt ner foten. Kvinnor som utsatts för tvångsmässiga oskuldstest behandlas inte som sanningsvittnen i militärdomstolar som prövar deras anmälningar om sexövergrepp.

Nyligen frikände en domstol en läkare som fått i uppdrag av militären att utföra ett så kallat oskuldstest på den egyptiska kvinnan Samira Ibrahim, rapporterar bland andra nättidningen Middle East Voices.

Oskuldstest är en cirka fem minuter lång procedur som syftar till att kontrollera om kvinnan har kvar sin mödomshinna. Enligt uppgift från egyptiska militärmyndigheter genomförs den för att skydda soldater och polispersonal från falska anklagelser för våldtäkt. Hur sådan bevisföring egentligen går till har myndigheterna aldrig förklarat.

Militärdomstolen fattade sitt frikännande beslut trots att 17 kvinnor som utsatts för samma slags övergrepp ställt upp för att vittna. Människorättsorganisationen Human Rights Watchs egyptiska avdelning uttalade efteråt stark kritik mot domstolsutslaget:

”I dag hade Samira Ibrahim sin chans att vinna rättvisa, att få uppleva att gärningsmannen straffades för att ha förgripit sig sexuellt mot henne, samt att få sin värdighet upprättad i offentligheten. I stället inträffade motsatsen, eftersom det egyptiska rättssystemet svek henne.”

Under förra årets många demonstrationer av inte minst kvinnor för att slå vakt om sina nyvunna rättigheter efter Mubarakregimens fall tvingades otaliga kvinnliga demonstranter att utstå oanmälda oskuldstest. Detta oskick vållade i sig omfattande folkliga protester vilket fick flera lägre domstolar att förbjuda själva den förnedrande proceduren, dock utan entydigt resultat eftersom anmälningar om övergrepp fortsatte att strömma in.

Den dubbelt drabbade Samira Ibrahim har dock inte gett upp, enligt Al Jazira:

– Ingen har fläckat min heder. Det är Egypten som fläckat sin heder. Jag tänker fortsätta att kämpa tills mänskliga rättigheter har återställts i Egypten.

 

Text: Per Jönsson, associerad redaktör UI-bloggen.

 


Om UI-bloggen

Arkiv