Araberna fruktar USA och Israel


Av: Per Jönsson

2012-03-14 |

USA:s och Israels kampanj mot Irans kärnteknikprogram får ringa gehör i arabvärlden. I en färsk och helt unik opinionsmätning svarar tre av fyra araber att just USA och Israel är de två mest hotfulla länderna i världen. Endast var tjugonde arab anser att Iran är farligast.

De som kanske trodde att det senaste årets omvälvningar i arabvärlden, den ”arabiska våren”, skulle resultera i en ny och annorlunda inställning till västvärlden bland den arabiska befolkningen har fått ordentligt fel.

I en ny, unik och mycket grundlig opinionsmätning framgår det otvetydigt att USA och Israel alltjämt är de minst omtyckta och mest fruktade länderna i arabvärlden. Precis som var fallet för ett knappt decennium sedan, då Bushadministrationens krig i Irak och Israels agerande under den andra palestinska intifadan gav de båda stormakterna närmast pariastatus i regionen.

73 procent av de tillfrågade anser att Israel och USA är de mest hotfulla länderna i världen. Blott fem procent säger att Iran är det mest hotande landet.

Opinionsmätningen är utförd av den Qatarbaserade akademiska forskningsinstitutionen Arab Centre for Research and Policy Studies som kallar sig ”oberoende” och är huvudsakligen inriktad på vetenskaplig forskning. Undersökningen ägde rum under 2011 genom personliga 40-minutersintervjuer med 16 731 tillfrågade i 12 arabländer – dock inte Syrien, vilket i sammanhanget kan tänkas öka urvalets representativitet. Det är ett betydligt större antal personer än som normalt brukar tillfrågas i etablerade opinionsmätningar.

Bland andra intressanta resultat kan nämnas att 84 procent av de tillfrågade anser att Palestinafrågan är en angelägenhet för alla araber, inte enbart palestinier.

84 procent ställer sig negativa till att deras land erkänner/har erkänt Israel, och blott 21 procent stöder fredsavtalen mellan Jordanien respektive Egypten och Israel, liksom Osloavtalet 1993 mellan PLO och Israel.


Fler än varannan arab, 55 procent, ställer sig positiva till en kärnvapenfri zon i Mellanöstern. Lika många anser att Israels kärnvapeninnehav skulle rättfärdiga att andra länder i regionen skaffar sig kärnvapen.

Opinionsmätningen undersöker också attityderna till bland annat demokrati och religiositet. Det mest slående resultatet är att de allra flesta araber tillbakavisar föreställningen att religiösa auktoriteter ska vara delaktiga i politiska beslut.

Denna opinionsundersökning ger en bättre och djupare förklaring av röstningsmönstren i de egyptiska och tunisiska valen samt hos de araber som tidigare inte haft någon röst i samhället”, sammanfattar Al Jaziras politiske analytiker Marwan Bizhara de uppmätta opinionssiffrorna.

 

Text: Per Jönsson, associerad redaktör för UI-bloggen.Om UI-bloggen

Arkiv