Två procent kvinnor i nya folkvalda parlamentet


Av: Per Jönsson

2012-02-09 |

Förra årets revolution i Egypten blev ingen massiv framgång för demokratin, i varje fall inte för kvinnorna. När alla siffror efter vinterns valomgångar räknats och godkänts kommer bara 10 av de 498 parlamentsledamöterna att vara kvinnor.

Vid det här laget är det allmänt bekant att de första fria valen i Egypten blev en dunderframgång för islamister av alla schatteringar. Nästan hälften av väljarna röstade på Muslimska brödraskapet och var fjärde på de ultrakonservativa salafisterna. Övriga partier – socialdemokrater, liberaler, koptiska kristna partier, ungdomspartier (demonstranterna på Tahrirtorget) fick blott en bråkdel av rösterna eller några få procent vardera.

Men de verkliga förlorarna blev Egyptens kvinnor. Det framgår i en noggrann redovisning och analys av det slutgiltiga valresultatet som gjorts av den omstridda men ofta ytterst pålitliga tankesmedjan Memri.

Inte nog med att de med hugg och slag fördrivits från en rad frihetsdemonstrationer och andra offentliga möten det senaste året, varvid många har misshandlats av poliser och i otaliga fall utsatts för förnedrande och smärtsamma ”mödomskontroller”, det vill säga sexuell fysisk misshandel. När det var dags att rösta i Egyptens första helt fria parlamentsval medförde nya representationsregler för parlamentet att antalet kvinnor i de egyptiska parlamentet sjönk drastiskt.

Av de 498 platserna i landets högsta folkvalda församling besätts nu enbart 10 av kvinnliga ledamöter. Det är betydligt färre än de 64 kvinnor som blev invalda i det senaste parlamentsvalet 2009, fastän valprocessen då liksom tidigare var ytterligt odemokratisk och resulterade i närmast fantasistora majoriteter – vanligtvis över 90 procent - för den sittande presidentens parti.

Före Mubaraks fall för ett år sedan stipulerade nämligen Egyptens författning att kvinnor skulle besätta ett visst antal platser i parlamentet – just 64. Den grundlagsparagrafen är numera upphävd. I stället kräver vallagarna att alla partier som ställer upp i val ska ha ett kvinnligt namn på sin kandidatlista. I slutändan visade det sig att i praktiskt taget samtliga fall hamnade det obligatoriska kvinnonamnet allra sist på listan.

De usla siffrorna är givetvis ett formidabelt bakslag för egyptiska kvinnor och landets kvinnorörelse, som kämpat i snart ett århundrade för att vinna en tydlig, självklar och jämlik plats i offentligheten. En möjlig förklaring ges av koluministen Said Abu Shaban i dagstidningen Al-Ahram:

”Valresultatet för kvinnornas del härrör inte nödvändigtvis ur aktuella konservativa strömningar, utan snarare ur själva karaktären hos det egyptiska samhället. Här handlar det om en grundläggande konservativ attityd i flertalet samhällssektorer och geografiska regioner, som än idag kontrolleras av stambaserade och familjedominerade strukturer som i allt väsentligt är patriarkala.”

 

Text: Per Jönsson, associerad redaktör UI-bloggen.

 


Om UI-bloggen

Arkiv