Sydkinesiska sjön allt mer i fokus


Av: Ingemar Dolfe

2012-02-28 |

Sydkinesiska sjön i hjärtat av Sydöstasien har kommit allt mera i fokus under senare tid. Idag hotar tvister om öar och havsområden stabiliteten i regionen och involverar allt fler stater.

Olje- och naturgasfyndigheter i Sydkinesiska sjön är av största betydelse för länderna som omringar detta omstridda havsområde. Oljeprospektering har inletts, vilket har lett till incidenter till havs och till ett tidvis höjt tonläge mellan berörda länder.

Under senvåren 2011 rapporterade nyhetsmedier om att kinesiska fartyg vid två tillfällen skulle ha skurit av kablar för vietnamesiska båtar som genomförde seismologiska undersökningar i havet. Händelserna gav supphov till anti-kinesiska demonstrationer i Vietnam sommaren 2011.

Under samma år uppmärksammades även flera incidenter med kinesiska patrullbåtar i omstridda havsområden väster om Filippinerna. Enligt medierna hotade kinesiska båtar vid ett sådant tillfälle att köra in i en båt som hade tillåtelse från Filippinerna att söka efter olje- och gasfyndigheter. Vid ett annat tillfälle ska en filippinsk patrullbåt ha kolliderat med en kinesisk fiskebåt i närheten av omstridda öar i Sydkinesiska sjön.

Även i början av 2012 kom medierapporter om att Filippinerna protesterat mot att kinesiska fartyg inkräktat filippinskt territorium.

Tvister i Sydkinesiska sjön är en viktig och svår fråga för den regionala samarbetsorganisationen ASEAN (Association of South East Asian Nations) och dess tio medlemsstater i Sydöstasien (Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam). Även länder – och företag – utanför regionen är inblandade, däribland USA och Indien.

Gränstvisterna i Sydkinesiska sjön kan även ses i ett bredare perspektiv, där Kina och USA konkurrerar om inflytande i Sydöstasien, menar tankesmedjor i regionen.

Kinas ekonomiska och politiska inflytande i Sydöstasien har vuxit under senare år. Olje- och gasfyndigheter som beräknas finnas i Sydkinesiska sjön förutses få stor betydelse för Kinas växande ekonomi. Samtidigt har USA under senare tid höjt sin profil i området.

USA riktar nu uppmärksamheten mot östra Asien och Stillahavsområdet. President Barack Obama har varit tydlig. USA kommer att spela en större roll i regionen, framhöll han i ett uppmärksammat tal i november 2011.

Det pågår en allt intensivare konkurrens mellan USA och Kina, menar ASEAN:s förre generalsekretare Rodolfo Severino. Det är en rivalitet mellan den etablerade politiska, ekonomiska och militära stormakten USA och ett allt starkare Kina med vitala intressen i sitt närområde i Asien och växande intressen i resten av världen. Sydöstasien är en central arena för denna regionala rivalitet mellan USA och Kina, som i stigande grad även är global, menar Severino.

Det är mot denna bakgrund som parterna försöker finna en lösning på tvisterna i Sydkinesiska sjön. Men det är en svårlöst uppgift. Tyngdpunkten ligger därför idag på att dämpa spänningarna och på förtroendeskapande åtgärder som att enas om en uppförandekod i Sydkinesiska sjön.  

Text: Ingemar Dolfe, ambassadör i Singapore. Texten är ett utdrag ur "Sydkinesiska sjön: intresset ökar för omtvistat hav" i senaste numret av Världspolitikens Dagsfrågor.


Om UI-bloggen

Arkiv