Nya tekniken är inte neutral


Av: Anna Lantz

2012-02-16 |

Internetforum, communities, bloggar och twitterflöden. Många är den moderna människans uttrycksmedel. Men vad händer när den nya tekniken används av personer med ”fel” intentioner? Vem bär ansvar för de sociala mediernas baksidor?

Allt oftare framhålls den nya informationsteknikens möjligheter för människor runt om i världen att påverka samhällen i demokratisk riktning. ”Bara du har tillgång till en dator kan du vara med och förändra världen”, verkar vara en allt vanligare inställning. Men den teknik som i dag beställs och används av demokratiska regimer, kommer även odemokratiska regimer till del. Och de sistnämnda använder sig av tekniken för helt andra syften.

– Det är viktigt att vi lär oss mer om relationen mellan sociala medier och mindre demokratiska regimers användning av dem i syfte att kontrollera medborgarna. Regimer har inte enbart strategier för övervakning, utan också för hur de med hjälp av teknik kan utöva psykologisk påverkan, berättade Evgeny Morozov, forskare vid Stanforduniversitetet, vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet.

Den nya tekniken är anpassad till högteknologiska samhällen, där förväntningar på effektiv informationsspridning och kommunikation har blivit vardagsmat. Att tekniken sedan sprids även till tekniskt mindre avancerade samhällen är inte särskilt konstigt i globaliseringens tidevarv. När den hamnar i händerna på fel personer kan det gå riktigt illa. Om detta samtalade forskarna Evgeny Morozov, Kristina Riegert, Johan Lagerkvist och Alexandra Segerberg.

Kristina Riegert från Stockholms universitet slog fast att sociala medier visserligen är snabba, men att social förändring är betydligt långsammare. Trots att antalet bloggar och bloggare har ökat markant i Egypten de senaste åren, är många av landets politiska problem fortfarande olösta. De politiska institutionerna är instabila och antalet oberoende medier är litet.

– Vi bör akta oss för deterministiska förklaringsmodeller som riktar in sig på att den nya tekniken är nyckeln till alla problem, sade Johan Lagerkvist, forskare verksam vid Utrikespolitiska institutet. Tekniken är enligt honom en av flera faktorer för demokratisering.

Johan Lagerkvist efterfrågade mer forskning i ämnet för att öka förståelsen för hur sociala medier fungerar. Han betonade också att graden av demokratisering beror på en rad olika faktorer såsom ländernas relationer till omvärlden, dess ekonomiska utveckling och sociala struktur – men också den politiska kulturen inne i landet.

Lagerkvist poängterade att Kinas budget för kontroll av medborgarna i dag är större än landets försvarsbudget. Regimen satsar alltså betydande resurser på att stävja den egna befolkningen. Och många – men inte alla – företag serverar regimen de tekniska resurser som den efterfrågar. Därför är det både möjligt och nödvändigt att skilja på teknikföretag med sunda (någorlunda etiska) och osunda (enbart pengastinna) värderingar.

Företagens värderingar spelar stor roll. De påverkar på vilka sätt och av vilka aktörer den nya tekniken kommer att användas. 

– Tekniken är inte neutral. Det finns alltid kommersiella syften inblandade och behovet av teknik skapar ofta ett beroendeförhållande till den som producerar tekniken, framhöll Alexandra Segerberg, som forskar om politiska effekter av olika former av aktivism.

I stället för kollektiv aktivism, verkar allt fler människor i dag ägna sig åt individuell åsiktsbildning. Twittrare, bloggare och andra aktörer sprider sina åsikter på egen hand, var och en från sin dator eller smarta telefon. Men människor har inte fullständigt övergivit forna tiders protestaktioner. Än i dag samlas människor för att ge uttryck åt sina åsikter tillsammans – med sina kroppar, hjärnor och hjärtan närvarande på en och samma plats.  

Text: Anna Lantz, har en fil. kand. i statsvetenskap och socialantropologi från Stockholms universitet och studerar journalistik för akademiker på Södertörns högskola. Anna Lantz gör sin avslutande praktik på Utrikespolitiska institutet.


Om UI-bloggen

Arkiv