Al-Jazeera räknar tittare och sekunder


Av: Lisen Bergquist

2012-11-28 |

-al-Jazeeras tittare är smarta! Vi måste ge dem en nyanserad nyhetsbild, annars byter de kanal. Meningen upprepades av TV-kanalen al-Jazeeras programchef Muhammad Safi som svar på olika frågor under ett seminarium nyligen på UI. Att ge lika mycket programtid till båda sidorna i en konflikt är enligt Safi al-Jazeeras nyckel till neutral och objektiv nyhetsrapportering. Ett ansvar en nyhetskanal måste vara beredd att axla när man når 260 miljoner hushåll världen över.

Enligt al-Jazeera når TV-kanalen ut till 99 procent av Gazas befolkning och 50 procent av palestinierna förlitar sig på den som sin främsta nyhetskälla. Den senaste tidens upptrappning av konflikten mellan israeler och palestinier aktualiserar utmaningen för al-Jazeera att både ge en diversifierad nyhetsbild och behålla sina tittare, samtidigt som rapporteringen bokstavligen kan bli till sprängstoff.

Muhammad Safi var väl medveten om detta, men medgav samtidigt att TV-kanalens källor i Palestina är bättre än i Israel. Lösningen på det komplexa objektivitetsproblemet är därför, enligt Safi, att fördela sändningstiden lika mellan parterna.

-Vi räknar inte antalet minuter utan varje sekund, markerade Safi. Hur materialet väljs och vilka åsikter som förs fram framstod därmed som mindre viktigt än dessa sekunder.

al-Jazeera har i och med den arabiska våren nått enorma framgångar. Ett ömsesidigt beroende verkar ha uppstått mellan revolutionärerna och nyhetskanalen. Flera av revolutionernas förkämpar har i efterhand tackat al-Jazeera för dess bevakning av upproren och menat att den bidragit till störtandet av staternas tidigare regimer. Programchefen Muhammad Safi menade å sin sida att al-Jazeera idag har möjlighet att rapportera på ett nytt sätt, tack vare den arabiska våren. Revolutionerna avsatte ledare som tidigare inte tillåtit TV-stationen att verka i landet och beredde mark för de medborgarjournalister som al-Jazeera idag kontinuerligt använder sig av.

Safi betonade även den djärva rapporteringen från Syrien och hur denna växte sig starkare under den arabiska våren. Idag är al-Jazeera den nyhetskanal som rapporterar mest intensivt inifrån Syrien.

Målet, sade han, är att skildra gemene man och undvika stereotyper, något al-Jazeera aktivt arbetar för genom att publicera material från både väletablerade journalister och medborgarjournalister. al-Jazeera hyllas därmed ofta som en folkets röst, men samtidigt har frågan uppkommit om hur frihetsfrämjande kanalen verkligen är. Förra hösten gjorde Sveriges Radios Konflikt ett fördjupande program om Qatar och dess inflytande i världen, där den Qatarfinansierade nyhetskanalen diskuterades. I reportaget framkom att al-Jazeera först valt att inte rapportera om upproret i Syrien, eftersom emiren av Qatar och Syriens ledare Bashar al-Assad stod varandra nära. När våldsutvecklingen trappades upp blev det dock omöjligt för Al-Jazeera att inte rapportera om den syriska regimens offensiver.

Detta reser frågor om nyhetskanalens objektivitet och finansiering. Tillfrågad under seminariet om hur al-Jazeera ser på Qatar som exklusiv finansiär svarade Safi att frågan är komplicerad och att det är ekonomi- och rättsavdelningens uppgift att ständigt se över bolagets finansiering. Han fortsatte med att återigen peka på det faktum att kanalens tittare vill ha en fullständig bild, eftersom de annars kommer att välja ett annat program. Ett viktigt incitament förvisso, men också en formulering som väcker funderingar kring avvägningen mellan tittarsiffror och oberoende journalistik.

Text: Lisen Bergquist, projektsamordnare.Om UI-bloggen

Arkiv