Var tredje syrier kan nu befinna sig på flykt


Av: Per Jönsson

2012-11-01 |

Syriens humanitära kris växer explosionsartat. Enligt Syriens förre Stockholmsambassadör har kriget tvingat bortåt tio miljoner syrier att lämna hus och hem.

Det nu 19 månader långa krigstillståndet har framkallat en flyktingkatastrof. Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR befinner sig minst 360 000 syrier utomlands på flykt undan Assadregimen och rebellernas delvis urskillningslösa våld. Men det verkliga antalet syriska flyktingar är långt större.

I vartdera Turkiet och Jordanien tvingas nu över 100 000 syrier övervintra i provisoriska tältläger, och båda länderna räknar med att lägren snart måste minst fördubbla sin kapacitet. Andra syrier har tagit sin tillflykt hos släktingar och annat nödboende i Libanon och Irak. Endast ett relativt fåtal har haft möjligheten att ta sig till Sverige och andra europeiska länder i hopp om att få asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd.

Utöver de syriska flyktingarna utomlands uppskattar UNHCR att ytterligare 1,2 miljoner syrier befinner sig i läger, utrymda skolbyggnader etc eller andra människors bostäder. Dessa så kallade internflyktingar (internally displaced persons) har tvingats lämna sina hem i städer, byar eller på landet efter att striderna mellan Assadregimen och de väpnade rebellerna har utplånat deras bostäder eller gjort dem obeboeliga.

Från andra håll redovisas ännu högre siffror. Internal Displacement Monitoring Center, som bistår UNHCR med att räkna flyktingpopulationer, uppger att antalet internflyktingar nu är minst 1,5 miljoner. Människorättsaktivisten Radwan Ziadeh på Syrian Center for Political and Strategic Studies hävdar att fler än 2,5 miljoner, det vill säga en tiondel av Syriens befolkning, befinner sig i en omedelbar nödsituation. Enligt syriska regeringen är antalet internflyktingar minst tre miljoner.

Alla organisationer som ägnar sig åt den syriska flyktingkatastrofen betonar att situationen för de enskilda flyktingarna rimligen blir värre de närmaste månaderna.

– Vintern kan bli ganska grym i delar av Syrien. Människor som förlorat alla sina ägodelar kommer att bli helt beroende av humanitärt bistånd. Här handlar det inte om döden i form av bomber och kulor. Döden drabbar civila syrier i minst lika hög grad till följd av kroniska sjukdomar, spädbarnsdödlighet, åldringar och andra som helt enkelt fryser ihjäl, säger Frank Smith från Internal Displacement Monitoring Center till tidningskoncernen McClatchy Newspapers veterankorrespondent Roy Gutman.

Syriens tidigare Stockholmsambassadör Mohammad Bassam Imadi, som förra året hoppade av och nu är en framträdande gestalt inom oppositionen, ger en kvantitativt ännu kusligare bild.

Han och hans kollegor har observerat Syriens större städer som hamnat under regimens bombardemang och gjort en uppskattning av hur många människor som faktiskt lever där i dag.

I största staden Aleppo bor bara en halv miljon av den tidigare befolkningen på fyra miljoner kvar, enligt dessa beräkningar. Av de sex miljonerna människor i Stor-Damaskus har hälften lämnat huvudstaden. I den från första början hårt omstridda staden Homs med förut en miljon invånare finns på sin höjd 100 000 människor kvar. Och i många andra städer har hälften eller ännu fler av invånarna flytt.

Sådana beräkningar ska givetvis betraktas med försiktighet. Men om ex-ambassadörens siffror är i närheten av dagens syriska flyktingkaos innebär det att kriget hittills har tvingat minst var tredje av landets medborgare att brådstörtat lämna sina hem.

Text:Per Jönssson, associerad redaktör vid Utrikespolitiska institutet.


Om UI-bloggen

Arkiv