''Vi vill vara med i EU, men inte styras av EU''


Av: Mikaela Hedborg

2012-10-05 |

Den brittiska attityden gentemot EU-projektet präglas idag av ambivalens. Samtidigt som Storbritannien vill ta del av det positiva som medlemskapet för med sig, vill landet inte se en europeisk federation.
- Vi önskar vara medlemmar i EU, utan att för den skull styras av EU, sade Storbritanniens Europaminister David Lidington vid ett besök på Utrikespolitiska institutet.

Många opinionsbildare tycks vara eniga om att EU står inför ett vägskäl. Ett dilemma för medlemsstaterna målas upp där de måste välja mellan ett EU präglat av federalism, eller ett i grunden splittrat eurosamarbete. Barrosos flört med federalismen i 2012 års ”State of the Union”-tal har lett till kritik från många EU-skeptiker som menar att ”Europas förenta stater” aldrig kommer att bli verklighet.

Även frågor om finansiella stödlån, räddningspaket och en eventuell bankunion genererar sprickor och riskerar att skapa en uppdelning mellan de fullt integrerade euroländerna och övriga medlemsländer. Storbritanniens ståndpunkt kan möjligen beskrivas som en mellanväg; samtidigt som Lidington betonade att ett fullvärdigt EU-medlemskap ligger i Storbritanniens intresse framhöll han också att vissa beslut är lämpligare att fatta på nationell än europeisk nivå.

Möjligheten att gå ur EU infördes genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft i den 1 december 2009. Även om frågan om en eventuell brittisk folkomröstning om EU-medlemskapet ligger längre fram i tiden enligt premiärminister Cameron, så råder det ingen tvekan om att Storbritanniens ställningstagande kommer att påverka såväl Sverige som EU-samarbetet i stort. Storbritannien är en av Sveriges närmast allierade inom EU.

EU måste kunna utvecklas på ett sätt så att mångfalden tas till vara, sade Lidington, som refererade till kollegan William Hay genom att framhålla att ”Storbritannien vill vara medlem i EU, utan att för den skull styras av EU”.

Vidare ansåg Lidington att eurokrisen stjäl de politiska ledarnas fokus, och att de ”verkliga frågorna” glöms bort i skuggan av de akuta problemen kring valutasamarbetet. Att lösa eurokrisen ligger dock även i Storbritanniens intresse, enligt Lidington.

Mot bakgrund av Lidingtons anförande går det således att konstatera att den aktuella brittiska inställningen till EU präglas av en viss ambivalens. Samtidigt som Europasamarbetet anses gynnsamt för den egna nationen finns en tydlig reservation mot ett EU-deltagande grundat på underkastelse för EU som överstatligt organ. Framtiden lär utvisa vilka konsekvenser den förändrade brittiska EU-attityden får för Europasamarbetet som helhet.

Text: Mikaela Hedborg, forskningsassistent vid UI.

Tips: I UI Play kan du ta del av hela seminariet med David Lidington:


Part 1 The UK in Europe
Part 2 The UK in Europe


Om UI-bloggen

Arkiv