Svårt läge för palestinska flyktingar i Syrien


Av: Elin Rappe

2012-10-26 |

Situationen för de palestinska flyktingarna i Israel-Palestina och andra länder i arabvärlden har inte blivit bättre i och med den arabiska våren.  Den senaste tidens utveckling i Syrien har också i hög grad påverkat dem som är fast inne i landet. Flyktingfrågan i regionen är nu en tickande bomb.

Israel-Palestina-konflikten är idag till stor del en bortglömd konflikt. Den arabiska våren har fått stor uppmärksamhet i medierna under de senaste åren medan den långdragna konflikten mellan Israel och Palestina har hamnat i skymundan. Det hävdade Filippo Grandi, chef för FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA, när han deltog vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet tidigare i oktober som handlade om organisationens arbete och den senaste tidens utveckling i Mellanöstern. Grandi diskuterade frågan med biståndsminister Gunilla Carlsson och de målade båda upp en mycket dyster bild av situationen för de palestinska flyktingarna och läget mellan Israel och Palestina.

UNRWA:s främsta mål är att skapa möjligheter för palestinier genom att exempelvis stödja skolor som ger palestinska ungdomar utbildning. Men på grund av den rådande situationen blir organisationens nuvarande uppdrag allt mer inriktat på att hantera den akuta humanitära situationen.

Enligt Filippo Grandi gör UNRWA vad de kan för att hjälpa flyktingarna inne i Palestina, men situationen för de palestinska flyktingar som bor i läger utanför landet är ännu svårare.  På grund av den farliga situationen i Syrien är det mycket svårt att nå fram med hjälp till de flyktingar som befinner sig där. Frågan om deras situation aktualiserades i augusti i år när ett palestinskt flyktingläger i Damaskus besköts av syriskt artilleri och över tjugo personer dödades. 

– Priset för det internationella samfundets likgiltighet och oförmåga att enas om ett ingripande i Syrienkonflikten är att tusentals människoliv har spillts, sade Filippo Grandi som menade att det är ofattbart att omvärlden inte har hittat ett sätt att lösa krisen i Syrien på ännu. 

Sverige är en stor givare till UNRWA och till regionen. Sedan 2010 har Sverige tredubblat sitt stöd till UNRWA och andra palestinska organisationer och nästa år väntas Sverige återigen höja sitt stöd. Enligt kritiker har Sveriges generösa stöd till UNRWA bidragit till att upprätthålla ett dödläge i konflikten. Gunilla Carlsson höll inte med om denna kritik, utan framhävde att UNRWA är en unik humanitär organisation som utgör en stabiliserande kraft i regionen. 

Gunilla Carlsson framhöll att utsikten för en lösning på konflikten mellan Israel-Palestina är sämre än på länge. Som en av organisationens största givare har Sverige en skyldighet att utöva ett tryck på parterna i konflikten att försöka börja förhandla med varandra. Sverige måste vädja till parterna att vidta åtgärder för att skapa ökat förtroende och undvika provokation. Men varken från israeliskt eller palestinskt håll verkar man för tillfället ta några avgörande steg för att lösa konflikten. Israel har fullt upp med att hålla koll på utvecklingen i regionen, med allt färre vänliga grannar och ett hotfullt Iran som stressar. Samtidigt har det palestinska ledarskapet försvagats genom att utsikterna för en tvåstatslösning minskat.

Gunilla Carlsson underströk att Israels olagliga bosättningar, som har ökat i omfattning under senare år, hindrar arbetet för att försöka uppnå en tvåstatslösning. Även Filippo Grandi betonade vikten av att bosättningspolitiken avbryts. 

EU och dess medlemsstater utgör UNRWA:s största givare. Men 90 procent av organisationens resurser tillhandahålls av endast 15 länder. Detta gör UNRWA mycket sårbart för plötsligt minskade anslag. I spåren av de senaste årens ekonomiska kris i Europa har många länder dragit ned på sitt bistånd, vilket snabbt får effekt i ett område som Gaza, där 60 procent av befolkningen är beroende av matbistånd.

En konskevens av minskade anslag är att de palestinska skolorna inte längre har råd att tillhandahålla läroböcker till skolbarnen. UNRWA:s chef Filippo Grandi bekräftade att så är fallet och förklarade att det beror på en besparing som UNRWA varit tvungen att göra, men om organisationen skulle få mer långsiktig och stabil finansiering från fler givarländer skulle sådana åtgärder inte behövas. Gunilla Carlsson framhöll att exemplet med de indragna läroböckerna utgör ett tecken på att det behövs fler länder som bidrar till UNRWA:s finansiering.

Filippo Grandi underströk att vi inte kommer att se någon fred i Mellanöstern förrän Israel-Palestinakonflikten får en lösning. Grandi vill se ett lika stort stöd från hela EU som det stöd Sverige ger UNRWA. Utöver starkare ledarskap och större beaktande av de fredsförslag som faktiskt kommer fram – både från palestinskt och israeliskt håll – bör högsta prioritet vara att lösa flyktingfrågan.

– Arabiska våren säger oss något viktigt, menar Grandi. Det handlar inte bara om regeringar, utan om människor och vi kan inte bara ignorera vad människor vill.

Text: Elin Rappe, projektsamordnare vid Utrikespolitiska institutet.

 

 


Om UI-bloggen

Arkiv