Romney vs Obama: Två veckor kvar till valet


Av: Erik Brattberg

2012-10-23 |

Det amerikanska valet närmar sig med stormsteg. Mycket stod på spel när presidentkandidaterna drabbade samman i en debatt om amerikansk utrikespolitik. Romney antog en försiktig linje, Obama däremot var mer alert än i tidigare debatter. UI:s Erik Brattberg följde debatten i direktsänd amerikansk teve.

Obama, som gav ett svagt intryck i den första valdebatten i början av oktober – vilket anses ha påverkat hans opinionssiffror negativt – var under hård press att bryta Romneys övertag. Romney, som uppvisat en kraftfull och dynamisk sida i båda de tidigare debatterna, behövde utmåla sig som en trovärdig ledare, inte bara när det gäller inrikespolitiska och ekonomiska frågor, utan även inom utrikespolitiken.

En stor del av debatten kom naturligtvis att handla om Mellanöstern och Iran. Värt att notera är att Kina endast kom upp i förbifarten fram emot slutet av debatten. Europa nämndes inte alls, med undantag för Romneys upprepade varningar om att USA är på väg att gå samma öde till mötes som Grekland om man inte lyckas ta itu med det amerikanska budgetunderskottet på allvar.

Romney verkade ha haft som sin outtalade strategi inför debatten att försöka fortsätta rida på den positiva vågen genom att inte gå alltför hårt fram. Han avstod därför från att attackera presidenten i alltför hårda ordalag, höll sig mest till okontroversiella fakta. Han valde också att ställa sig på samma sida som presidenten i en rad olika frågor, från Libyeninvasionen till tillbakadragandet från Afghanistan och sanktionerna mot Iran. En av de få märkbara skillnaderna mellan de båda kandidaterna var militärutgifterna som Romney skulle vilja se höjas, medan presidenten sade sig endast vilja upprätthålla dagens nivå.

Obama var överlag mer alert och aggressiv än i tidigare debatter och han försökte upprepade gånger framställa Romney som oansvarig och okunnig inom utrikespolitiken. Presidenten poängterade också att Romney har bytt ståndpunkt i en rad olika frågor vid flera olika tillfällen.

Romney försökte flera gånger föra konversationen tillbaka till inhemska frågor som han är mer bekväm att prata om. Han kritiserade till exempel Obama för att, genom det ökade budgetunderskottet och den höga arbetslösheten, ha undergrävt USA:s ställning i världen. Obama kontrade med att USA behöver investera mer i utbildning och forskning för att kunna konkurrera med Kina i framtiden.

Opinionsundersökningar från CNN direkt efter debatten visade att en relativt klar majoritet ansåg att Obama var starkast under debatten. Hur detta kan komma att påverka valutgången i nyckelstater som Florida och Ohio återstår att se. En sak är dock säker: direktsända TV- debatter som denna kan vara mycket betydelsefulla, framför allt när läget är så jämnt mellan presidentkandidaterna som det är denna gång.

Text: Erik Brattberg. Han är verksam vid Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) vid Johns Hopkins University i Washington DC samt som analytiker på UI.

 


Om UI-bloggen

Arkiv