EU tappar tron på palestinsk stat


Av: Per Jönsson

2012-01-17 |

I sin hårdaste kritik av Israels bosättningspolitik på Västbanken uttrycker EU misstro mot att en tvåstatslösning med en livskraftig palestinsk stat längre är möjlig att förverkliga.

Israel har genom sin bosättningspolitik systematiskt underminerat palestiniernas möjlighet att upprätta ett fungerande samhälle på Västbanken. Den slutsatsen dras i en intern EU-rapport som godkänts på högsta nivå i Bryssel, skriver bland andra tidningen The Independent.

Rapporten utgör EU:s hårdaste kritik hittills mot att Israel under decennier har tillåtit och med ekonomiska och politiska medel uppmuntrat israeler att kolonisera Västbanken i strid med folkrätten, däribland en lång rad FN-resolutioner. I dag finns 310 000 bosättare på Västbanken, plus ett par hundra tusen i östra Jerusalem, vars annektering av Israel inte heller har erkänts folkrättsligt av omvärlden.

Framför allt kritiserar EU-rapporten bosättningarnas expansion på de 62 procent av Västbanken som står under direkt israelisk kontroll och som rymmer de mest bördiga och resursrika landområdena. Där har den palestinska befolkningen mer än halverats till dagens cirka 150 000  invånare - enbart i Jordandalens jordbruksområden bodde flera hundratusen palestinier när Israel ockuperade Västbanken 1967. Därmed håller i praktiken dörren på att stängas till en tvåstatslösning med ett Israel och ett självständigt Palestina, enligt EU-rapporten.

Text: Per Jönsson, associerad redaktör UI-bloggen.


Om UI-bloggen

Arkiv