”Det är EU som gjort svensken solidarisk”


Av: Per Jönsson

2011-09-19 |

Svenskarnas särställning i den internationella opinionsmätningen från Transatlantic Trends har väckt berättigad uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands. Särskilt uppmärksammat är det starka svenska stödet för militära insatser för fred och demokrati i Afghanistan och Libyen, och att svenskarna i högre utsträckning än andra EU-medborgare och amerikaner är beredda att ta risker vid demokratifrämjande aktioner utomlands.

”Svenskarna har blivit ett folk av hökar”, anser ledarskribenten Clas Arvidsson i Svenska Dagbladet. Det innebär, menar han, att ”en rödgrön politik med snabb hemtagning (av svenska soldater) inte är gångbar på hemmaplan”. Samtidigt beklagar Arvidsson att bara var fjärde svensk – lägst i Transatlantic Trends-mätningen – anser att EU:s samarbete med USA bör öka.

Också Peter Wolododarski i Dagens Nyheter drar slutsatsen av Transatlantic Trends-siffrorna att svenskarna har blivit hökar – ”En nation av liberala hökar”. Han konstaterar att utländska diplomater blivit mycket förvånade av resultaten för att de inte passar ihop med deras Sverigebild, som formades under Olof Palmes tid, då ”neutralitet” och ”alliansfrihet” var det allra heligaste.

Wolodarskis egen tolkning är att att det är Sveriges inträde i EU 1996 som är avgörande för opinionssvängningen. Nu har ”solidaritet ersatt” neutralitet, eftersom EU – inte FN – är medelpunkten för vårt internationella agerande: ”Scenförändringen sedan Palmeåren är markant”, skriver DN:s politiske redaktör.

Sydsvenskan verkar snarare tro att det är svenskars lydnad och respekt för auktoriteter som gör att de skiljer ut sig från andra EU-folk och amerikaner. Transatlantic Trends-mätningen visar att svenskarna har ”särskilt förtroende för sin regering. Kanske inte så konstigt då att de sticker ut. Endast Sverige svenska utrikesdoktriner har”, slutar Sydsvenskan.

Text: Per Jönsson, Associerad redaktör vid UI och skribent för UI-bloggen.

Hör gärna av dig om du har kommentarer eller synpunkter på texten:
Per Jönsson, Associerad redaktör
per.jonsson@ui.se
fax +46-8-51176899
mob +46-70-6201164


Om UI-bloggen

Arkiv