Transatlantic Trends: Svenskarna går emot trenden


Av: Per Jönsson

2011-09-14 |

Nöjd, generös, trosviss, riskbenägen, konfliktberedd – så kan svensken som betraktar sin omvärld karaktäriseras. Åtminstone om man ska tro Transatlantic Trends, en färsk opinionsmätning i europeiska länder och USA som den Washingtonbaserade Marshallfonden gör varje år och som nu för första gången även inkluderar Sverige.

Både Anders Borg och Mona Sahlin borde le förnöjt när de tar del av Transatlantic Trends siffror på hur de senaste årens ekonomiska turbulens har påverkat människor i USA, Turkiet och tolv EU-länder. Av samtliga 14 länders befolkningar verkar svenskarna minst drabbade: blott 31 procent av de tillfrågade i Sverige svarar att de påverkats av den senaste ekonomiska krisen, mot 45 procent i Tyskland och över 50 procent i alla övriga och 82 procent i USA.

Även i synen på offentliga utgifter skiljer sig svenskarna från andra europeiska länder och USA: bara var fjärde svensk vill göra nedskärningar, att jämföra med i snitt varannan EU-medborgare och turk samt två av tre amerikaner. Hela 55 procent av svenskarna anser att de offentliga utgifterna ska bevaras på nuvarande nivå (13 procent vill höja dem), vilket ligger skyhögt över andra tillfrågade länder, med USA, Italien, Spanien och Portugal på absolut bottennivå (under 20 procent).

Här kan alltså regeringen Reinfeldt-Borg än en gång sola sig i glansen av goda ekonomiska vitsord – den här gången från väljarna. Sverige fick ju betyget bäst i klassen i våras när EU-kommissionen betygsatte medlemsländernas statsfinanser och budgetpolitik. Och Sveriges offentliga sektor betalas med Europas högsta skattetryck. Därför ger Transatlantic Trends samtidigt en fingervisning om att Mona Sahlin kanske trots allt tolkade stämningarna väl här hon sade att det är häftigt att betala skatt.

Svensken är således nöjd. Hon eller han är dessutom generös – villig att dela med sig, inte minst av fred, frihet och demokrati. Senast i Libyen, där svenskarna enligt Transatlantic Trends ställer sig mest positiva till den FN-stödda och Natoledda militärinsatsen för att skydda civilbefolkningen och bana vägen för demokrati: Hela 69 procent av de tillfrågade i Sverige säger ja till Libyeninsatsen jämfört med genomsnittligt bara 48 procent i EU och 59 procent i USA.

Svensken är också trosviss: Betydligt fler än varannan svensk (59 procent) är optimistisk om att situationen i Libyen ska stabiliseras, medan bara i snitt 39 procent av EU-medborgarna och 46 procent av amerikanerna tror detta.

En liknande ovanlig optimism avtecknar sig i den svenska synen på den Natoledda Isafstyrkans engagemang för fred och demokratisk uppbyggnad i Afghanistan. Medan bara drygt var femte svensk (23 procent) anser att de utländska trupperna ska dras bort från det i mer än tre decennier krigshärjade landet så anser i snitt dubbelt så många EU-medborgare (44 procent) och 35 procent av amerikanerna detta.

Och det är värt att ta risker för att kunna sprida demokrati, anser uppenbarligen de allra flesta svenskar enligt Transatlantic Trends. Fler än fyra av fem (83 procent) stöder aktiva insatser för demokratisering i andra länder – även om det skulle medföra en period av instabilitet. Sådan riskbenägenhet för demokratins skull omfattas inte alls i samma utsträckning av amerikanerna (45 procent) eller EU-medborgarna (i snitt 61 procent, med östeuropérna allra lägst på 30-40 procent).

Den som vill något gott, exempelvis främja fred och demokrati, och inte backar för risker med detta får ibland acceptera att hamna i konflikt. Och det tycks flertalet svenskar vara beredda på. Mer än varannan (55 procent) hävdar att man ska sätta tryck på Israel för att nå en lösning av den nu drygt 60-åriga våldspräglade dispyten mellan israeler och araber, medan blott var tionde (11 procent) anser att det är palestinierna som måste sättas under tryck.

Det är en dramatisk opinionsförskjutning jämfört med för några decennier sedan då flertalet svenskar stödde israelernas sak och betraktade palestinier mest som obskyra och obetydliga. Men det är också en markant opinionsskillnad mot övriga EU-länder, där i snitt bara 38 procent av medborgarna vill pressa Israel och 15 procent araberna. För att inte tala om amerikanerna av vilka mer än varannan (53 procent) lägger ansvarstyngden på palestinierna och bara var femte (21 procent) på Israel.

I den infekterade konflikten Israel-Palestina ligger alltså Sverige tydligt vid sidan om huvudfåran av västvärldens opinion och hamnar i stället på nästan exakt samma position som Turkiet, som just i dessa dagar och veckor genomlever sin kanske värsta kris gentemot Israel någonsin.

Därför framstår det som desto egendomligare att svenskarnas attityd till Turkiet är mer negativ än något annat EU-lands befolkning, enligt Transatlantic Trends. Var tredje svensk (32 procent) har en positiv uppfattning om Turkiet, punkt slut. Detta om ett land dit många hundratusentals svenska turister har vallfärdat under decennier för att njuta av sol, bad, nöjen, natur och kultur. Detta om ett Turkiet som åtskilliga svenska regeringar över blockgränsen har kämpat och argumenterat för att få in som medlem i Europeiska unionen. Att övriga EU-medborgare bara hyser begränsat hetare känslor för sina turkiska bröder och systrar – 45 procent för EU i snitt, uppåt 60 procent för länder som Nederländerna och Frankrike – ändrar inte svenskarnas osedvanligt distanta attityd till osmanernas, Atatürks och Recep Tayyip Erdogans land.

Ja Sverige, eller svenskarna, sticker sannerligen ut. Åtminstone enligt några av de viktigaste frågorna från Transatlantic Trends. På punkt efter punkt intar svensk opinion en särställning, ibland rentav en marginalposition, jämfört med övriga EU-länder och USA. Svensken som betraktar sin omvärld skulle alltså vara: Nöjd, generös, trosviss, riskbenägen, konfliktberedd – i vissa sammanhang kunde den mixen av egenskaper stavas n-a-i-v. I andra sammanhang kan den föra tankarna till ridderlighet, exempelvis Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha. Och liksom Miguel Cervantes romanfigur har ju Sverige trots allt i långliga tider klarat sig ifrån att råka riktigt illa ut, såväl på hemmaplan som utrikespolitiskt.

Text: Per Jönsson, Associerad redaktör vid UI och skribent för UI-bloggen.

Bakgrund:
För tionde året i rad har German Marshall Fund genomfört en omfattande opinionsmätning i USA, EU och Turkiet kring viktiga globala frågor som rör säkerhet, ekonomi, demokrati och militära interventioner. Av de 12 EU-länder som ingår i mätningen deltar Sverige för första gången i år.

Fakta:
Transatlantic Trends 2011: Key Findings 2001
Landprofil för Sverige
För Sverige särskilt intressanta siffror
Tansatlantic Trends webbplats
UIs pressmeddelande: Transatlantic Trends: Svenskar oväntat positiva till Natoledd intervention i Libyen


Om UI-bloggen

Arkiv