Maktspel bakom valet i Thailand


Av: Pia Daleke

2011-06-27 |

I skuggan av de partier som möter varandra i söndagens val följer starka krafter intresserat händelseutvecklingen. Valutgången avgör hur de kommer att agera.

I valet till den thailändska nationalförsamlingen står två politiska läger mot varandra, med den kontroversielle förre premiärministern Thaksin Shinawatra som skiljelinje. Det ena lägret domineras av det Thaksin-vänliga partiet Pheu Thai, det andra av de Thaksin-kritiska Demokraterna.

Bakom denna politiska scen döljer sig viktiga maktcentra, som i hög grad kommer att påverka landets närmaste framtid. De flesta tar ställning för endera sidan – om än inte öppet.

Thailands historia präglas av perioder med instabila, demokratiskt valda regeringar varvade med militärstyrda regimer. De väpnade styrkorna har flera gånger ingripit i det politiska skeendet, inte sällan med kungahusets väl och ve som förevändning. Militären ser sig som skyddare av den thailändska monarkin och den nationella enigheten. Senast armén ingrep i politiken var i september 2006 då den störtade Thaksin i en kupp.

Thailands militära styrkor har inte någon formell politisk makt, men styr via politiker som lyssnar på militärledningen. Demokraterna anses ha goda kontakter inom militären, som också har trådar in i ledningen för gulskjortorna, en proteströrelse till stöd för landets gamla elit och vars främsta syfte var att avlägsna Thaksin från makten. Men det finns också fraktioner eller personer inom militären som har gett sitt stöd för Thaksin-lägret. Även i ledningen för rödskjortorna, Thaksinlägrets stödgrupp, har militärer funnits.

Det är få som tror att armén kommer att genomföra en ny kupp om Pheu Thai (som nu leds av Thaksins syster Yingluck Shinawatra) vinner valet. Däremot kommer den sannolikt att försöka påverka bakom kulisserna i de regeringsförhandlingar som lär följa.

Tillsammans med militären utgör kungahuset själva kärnan i den gamla makteliten. I centrum för hovet står den ytterst populäre, men sjuklige monarken Bhumibol. Kungafamiljen ska vara opolitisk och fungera som en enande nationell symbol. Men den nu 84-årige Bhumibol, som har varit kung sedan 1948, har i realiteten haft ett stort informellt inflytande över landets utveckling. Han har dock legat på sjukhus sedan hösten 2009 och syns nästan aldrig offentligt. Det faktum att kronprinsen är långt ifrån lika populär som fadern har gjort att många upplever monarkins framtid som osäker. Detta bidrar starkt till den politiska oron när makthavare positionerar sig inför ett skifte på tronen.

Den traditionella eliten har starkast stöd bland medelklassen i södra Thailand samt i Bangkok. De norra och nordöstra delarna av landet däremot är ”Thaksin-land”. Dels har den korruptionsdömde och nu landsflyktige Thaksin sina rötter där, dels attraheras den fattiga bondebefolkning som dominerar dessa regioner av Thaksin-lägrets löften om ekonomiskt stöd åt fattigbönder och gratis sjukvård med mera.

Thaksin-lägret är en ganska brokig skara, ibland med enda gemensamma nämnare att de ser Thaksin och hans krets som en ny kraft i thailändsk politik. Bland gruppens anhängare finns förutom bönder även urban medelklass, affärsmän och politiker som vanligtvis inte fått plats inom den gamla eliten. Många i Thaksin-lägret är människor som upplever att de inte fått ta del av landets ekonomiska uppgång sedan 1990-talet.

Thaksin Shainawatra är en kontroversiell person, och stödet för honom personligen tycks ha dalat. Hans inträde på den politiska scenen i början av 2000-talet blev inledningen på en ny politisk epok. Thaksin kom inte från den gamla eliten, utan gjorde snabb karriär inom polisen och senare näringslivet. Med sin populistiska politik steg han snabbt till maktens topp och blev landets mäktigaste man. Samtidigt anklagades han allt oftare för att utnyttja premiärministerposten för att sko sig själv. Trots detta har Thaksins förmåga att utmana den gamla eliten vunnit många beundrare.

Det är få som tror att ledarna för röd- respektive gulskjortorna kommer att kalla ut sina trupper på gatorna före valdagen. Allmänhetens trötthet och ilska över den ständiga turbulensen har varit uppenbar under de senaste oroligheterna. Det talar för att de riktigt stora, organiserade demonstrationerna kommer att utebli den här gången.

Den kritiska punkten kommer efter valet. Förlorarna måste acceptera nederlaget och låta segrarna bilda regering, utan att trycka på de knappar som utlöser reaktioner från militären eller stödgrupperna.

Text: Pia Daleke, redaktör för UI:s skriftserie Länder i fickformat och skribent för UI-bloggen. Alla skribenter ansvarar själva för sina texter.

Mer om situationen i Thailand inför valet: 
Ödesval kan leda till nytt kaos i Thailand
Valdagen närmar sig i Thailand
Om UI-bloggen

Arkiv