Nya avtalet - en milstolpe för EU


Av: Mark Rhinard

2011-12-05 |

För både kännare av EU:s institutioner och för vanliga medborgare var avtalet mellan Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy en milstolpe. För första gången sedan 2002 så har man nu alltså öppnat för omförhandling av EU:s institutionella ramverk.

 

De tyska och franska ledarna är överens om att ett brett reformpaket innehållande nya regler för hur eurozonen ska styras är nödvändigt. Sådana förändringar kommer att påverka huruvida ett "kärn-Europa” kommer utmynna ifrån krisen, vilken roll EU institutionerna i allmänhet och EU kommissionen i synnerhet kommer att spela i Europas politik.

 

Till syvende och sist skulle reformerna även avgöra omvärldens syn på EU som kapabel att ta i tu med sina skuldproblem. En lång väg mot ett nytt EU-fördrag återstår dock. Ett eventuellt avtal måste först godkännas både informellt av marknaden och formellt av väljarna i vissa medlemsländer.

Text: Mark Rhinard, forskningsledare på UI med ansvar för Europaprogrammet.

 

Tips: För en analys av Sveriges position i den europeiska skuldkrisen, läs UI Brief No.11: Surviving the Eurocrisis – A strategy for Sweden in a two-speed Europe.


Om UI-bloggen

Arkiv