Indien och Pakistan sträcker ut handen


Av: Elin Rappe

2011-11-17 |

Samarbete, säkerhet och stabilitet står i fokus för Indiens utrikespolitik idag. Afghanistans framtid oroar både Indien och Pakistan och gör att de forna ärkefienderna nu närmar sig varandra.

Indien och Pakistan tog nyligen ett stort steg framåt när ländernas båda premiärministrar kom överens om att inleda ett ”nytt kapitel” i sina relationer. Främst är det rädslan för ett sönderfallande Afghanistan som har tvingat fram förändringen.

Det var ett av diskussionsämnena vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet nyligen med titeln ”India’s Foreign Policy – Regional Challenges”. Under diskussionen betonade samtliga fyra inbjudna talare att regionala spänningar skapar nya relationer och att betydelse av samarbete ökar för Indien. Det är dock inte enbart Afghanistan som oroar. Den inrikespolitiska situationen i Pakistan och Kinas nya stormaktsroll har lett till en rad nya överväganden för Indiens regering. Indien har sedan ett halvsekel tillbaka valt att inte tillhöra några allianser, utan sett till att upprätthålla en egen stark militär makt och att hävda sitt oberoende.


-Vi har alltid försökt och försöker fortfarande att ha fredliga relationer till alla länder i vår närhet. Vi vill se ekonomisk utveckling i hela vår region. Fallerar en stat drar den med sig de andra, sa Arun Sahgal, konsult vid ”Institute for Peace and Conflict Studies” i Indien. Han är även rådgivare till den indiska regeringen i säkerhetspolitiska frågor.

 

Tydligt är att relationerna med Pakistan har förändrats på senare tid och att Indien och Pakistan nu närmar sig varandra. Detta har visat sig inte minst genom att Pakistan nyligen införde handelslättnader gentemot Indien. I Pakistan kan dock skönjas en oro för att Indien försöker stärka sin roll i Afghanistan. Indien har gjort stora satsningar för ökad stabilitet i Afghanistan genom att bland annat utbilda säkerhetspersonal och militär.

Talarna menade dock att detta inte har till syfte att stärka Indiens makt i regionen utan att det är en självklarhet för Indien att vilja bistå sina grannländer. Indien har ett intresse av att Pakistan inte faller samman, det vill säga blir en så kallad ”failed state”, då detta även kan påverka utvecklingen i Afghanistan i dålig riktning.

- När NATO drar sig tillbaka 2014 vill vi inte att Afghanistan faller ihop. Det är vår plikt att hjälpa till med uppbyggnaden av institutionerna, sa professor Salma Bava vid Jawaharlal Nehru Universitetet.


Manoj Joshi, journalist vid The Mail Today och rådgivare till nationella insatsstyrkan, konstaterade att Indien även har stora interna problem att hantera. Stora ekonomiska ojämlikheter, religiösa motsättningar och arbetslöshet utgör hot mot den interna säkerheten i landet. Professor Salma Bava höll med om detta och sa att Indien har svårt att bli en stormakt så länge landet har en så stor fattig befolkning. Vikten av att komma tillrätta med de socioekonomiska ojämlikheterna är därför av stor vikt för landets utveckling.


Manoj Joshi pekade även på betydelsen av att komma tillrätta med svagheter i Indiens institutioner och utbildningssystem. Han betonade att Indien både är ett gammalt land med en lång historia och ett mycket ungt land som behöver tid att utvecklas för att lösa dessa problem och minska den stora andelen fattiga invånare.

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, poängterade att det faktum att Indien är en demokrati ibland gör systemet tungrott och att landet därför fungerar annorlunda än exempelvis Kina. Han ansåg att Indiens tre utrikespolitiska utmaningar består i behovet av modernisering inom landet, relationen med Kina samt relationen med Pakistan. Sten Widmalm menade att den militära upprustning som sker i regionen till stor del beror på Kinas ökande makt, vilket skapar spänningar i hela regionen.

Den ekonomiska oron i Europa och USA de senaste månaderna har även påverkat Indien, vars ekonomi har gått sämre på sistone. Den ekonomiska krisen har gjort att Indien måste se sig om efter nya samarbetspartners och då blir det naturligt att Indien försöker förbättra relationerna med sina grannländer. Relationen till Kina blir allt viktigare, av just ekonomiska skäl.

Handeln med Kina ökar stadigt och kineserna väntas år 2020 vara Indiens största handelspartner. Trots detta är relationen med Kina ansträngd, bland annat på grund av en gränskonflikt mellan länderna. I Indien finns en stor medvetenhet om att landet inte väntas komma i kapp Kina ekonomiskt under många år framöver och därför gäller det att vårda relationen med Peking. Flera av talarna betonade att det finns andra sätt att upprätthålla stabilitet i en region än genom goda diplomatiska relationer. Ett sådant sätt är just genom ekonomiska förbindelser.

 

Text: Elin Rappe, projektsamordnare på UI.

 

Tips: Mer om Indien i landguiden.se och i Länder i fickformat från 2010.


Om UI-bloggen

Arkiv