Napolitano vill anställa datanördar


Av: Nathalie Besèr

2011-11-15 |

USA:s inrikessäkerhetsdepartement är i färd med att anställa 1000 nya dataexperter för att försöka hinna med den snabba utvecklingen av nya hot på internet. Tisdagen den 15 november besöker Janet Napolitano, chefen för departementet, Utrikespolitiska institutet.

-Jag skulle gärna anställa alla datanördar i hela USA om jag kunde, sa Inrikessäkerhetsminister Janet Napolitano vid ett seminarium om cyberhot på Washington Post. Vid konferensen berättade Janet Napolitano att hackers flera gånger varit nära att lyckas stänga ned viktiga samhällsfunktioner i USA. Hon sa att Wall Street och transportsystem är vanliga mål.

Departementet inrättades efter 11 septemberattackerna 2001 för att stävja alla hot mot landets säkerhet och Janet Napolitano konstaterar att fokus numera ofta ligger på just hoten från Internet.
-Jag tror att vi alla bör vara oroade över intrång som resulterar i hot mot rikets säkerhet, sa hon vid konferensen.


Om UI-bloggen

Arkiv