Internationella Studier - Årets Tidskrift


Av: Anna Tornberg

2011-11-10 |

Internationella Studier utsågs till Årets Tidskrift på Tidskriftsgalan den 9 november.  Ylva Johnson, chefredaktör Internationella Studier, tror att en av tidningens framgångsfaktorer är att den ger en möjlighet att gå djupare i utrikespolitiken än många andra medier.

190x174_IS_omslagInternationella Studier har blivit Årets Tidskrift, vad ligger bakom framgången?

- Tidningens styrka är kombinationen av UI:s gedigna utrikespolitiska kunnande och vår journalistiska kompetens. Läsarna kan känna sig trygga med att vi är både relevanta och trovärdiga.  Samtidigt har vi möjlighet att gå djupare i utrikespolitiken än många andra medier.

Hur har ni tänkt kring tidningens nya format och tilltal?

- Vi har försökt behålla tidningens seriösa tilltal samtidigt som vi vill att det ska kännas lustfyllt att öppna tidningen.

Internationella studier är i tidskriftssammanhang en underdog, en jämförelsevis smal produkt för en initierad läsekrets, vad fick juryn att falla för tidningen?
- Juryn skriver i sin motivering att Internationella Studier vinner priset för att den utmanar läsarna men ändå är tillgänglig i sitt text- och formspråk, samt att vi fyller ett tomrum i svensk fackpress. Jag tror också att tidskriften ligger rätt i tiden, alla kan se hur utrikespolitiken blir allt viktigare  för vår svenska vardag.

Varför är Internationella studier viktig?
Därför att den slår en brygga mellan forskning och folkbildning genom att göra exklusiv kunskap tillgänglig för en bredare allmänhet.

 

Bild: Bilden är tagen på Tidskriftsgalan den 9 november 2011. På bilden: formgivarna Agnes Dunder och Per Boström samt Ylva Johnson, chefredaktör och Victoria Veres, tf chefredaktör. Fotograf: © Anette Lindfors Persson

Läs mer: Internationella Studier - Årets Tidskrift 


Om UI-bloggen

Arkiv