24 biljoner (!) dollar i mineraler bidrar till att finansiera våldtäkter


2011-10-28 |

Kongo-Kinshasas ofantliga mineralrikedomar, enligt FN värda 160 biljoner kronor, bidrar indirekt till att berika väpnade grupper som använder sexuellt våld som vapen. Ett nytt regelverk för att övervaka så kallade konfliktmineral utarbetas just nu i USA. Det är bråttom, skriver Margot Wallström – vi vill inte att metaller i våra iPods och mobiltelefoner ska finansiera våldtäkter i afrikanska krig.

Jag kom precis tillbaka från Washington DC, där SEC – den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen – inom kort förväntas publicera regelverket för hur USA ska hantera så kallade konfliktmineraler (guld, tenn, volfram och coltan.). Den amerikanska kongressen och administrationen var först ut att lagstifta i frågan när man förra sommaren antog en ny finansreformlag och inkluderade ett avsnitt om just konfliktmineraler. Hur lagen ska tillämpas – utformningen av exakta regler – faller på SEC att besluta.

 

Den 23 december förra året tillkännagav man sitt ursprungliga förslag. Sedan dess har SEC mottagit cirka 26 000 kommentarer till förslaget. Den slutgiltiga versionen av regelverket skulle ha publicerats senast i april i år.
Det är snart november och fortfarande har man inte publicerat något. Under förra veckan höll man ytterligare ett rundabordssamtal med inbjudna intressenter. Det säger en hel del om hur mycket lobbyister söker påverka utformningen.

Givet de belopp det handlar om är det kanske inte särskilt förvånande: enligt en ny rapport från UNEP (United Nations Environment Programme) uppskattas Kongo-Kinshasas mineralbestånd vara värt 24 biljoner dollar, eller motsvarande cirka 157 biljoner svenska kronor (en biljon är tusen miljarder, det vill säga en etta följd av tolv nollor).

I Kongo-Kinshasa har kampen om kontroll över landets naturresurser och mineraler gett bränsle till landets konflikter. I förlängningen har mineralerna bidragit till att berika väpnade grupper, som i sin tur använt övergrepp och sexuellt våld som vapen.

Trots att det är komplicerat och inte en exakt vetenskap att spåra konfliktmineraler är ingen ursäkt god nog för att inte försöka -  konsumenter vill inte att deras iPods och mobiltelefoner ska finansiera sexuellt våld i Afrika.

Positivt är att trycket nu ökat på SEC att snarast möjligt publicera regelverket. Senast i förra veckan skickade tolv senatorer – elva demokrater och en republikan – ett brev till SEC:s ordförande Mary Schapiro, där de uppmanade SEC att omedelbart komma till avslut. Brådskan är motiverad: När regelverket väl publiceras har företagen ett år på sig att implementera förändringarna – och i mellantiden fortsätter våldtäkterna och övergreppen.

 

Text: Margot Wallström, FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt och gästkrönikör för UI-bloggen.Om UI-bloggen

Arkiv