Uppgivet Ryssland 100 år efter revolutionerna


Av: Lena Jonson

2017-03-06 | Inför hundraårsjubileet av 1917 års ryska revolutioner försöker Kreml släta över alla motsatta tolkningar av dessa omvälvningar. Det sker samtidigt som den demokratiska proteströrelsen i Ryssland har skurits bort från offentlig debatt, skriver Lena Jonson vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.


Bullerbyn är inte rätt plats för svensk utrikespolitik


Av: Rouzbeh Parsi

2017-03-06 | Kritiker av regeringen Löfvens besök i Iran tycks tro att utrikespolitik ska ske från Bullerbyn, utan kompromisser. Men det är en narcissistisk vanföreställning, skriver Rouzbeh Parsi, lektor vid Lunds universitet.


Från Luther till Twitter


Av: Lars Gunnar Erlandson

2017-03-06 | När Martin Luther för 500 år sedan spikade upp sina teser mot påvedömet började de snart spridas som en löpeld genom Europa. Luther startade en medial revolution för sin tid, jämförbar i sin omvälvande styrka med dagens förändrade medielandskap.


Iskall Putin utnyttjar väntläget i USA


Av: Stig Fredrikson

2017-03-06 | I USA råder väntläge. Där är frågan om det går att bevisa att det var Ryssland som avgjorde USA-valet till Trumps fördel. Under tiden agerar Putin självsäkert på den utrikespolitiska arenan. Ett av hans mål är att splittra EU:s medlemsländer så att deras enighet om att behålla sanktionerna mot Ryssland ska upphöra.


Analyser i Utrikesmagasinet varje vecka


2017-03-03 | I Utrikesmagasinet, UI:s forum för opinion och analys, kan du ta del av en fördjupad diskussion kring vår tids stora utmaningar runt om i världen.Här skriver UI:s egna forskare och redaktörer. Här medverkar utrikespolitiska forskare från andra fora.


Migrationskrisen ödesfråga för EU


Av: Elin Rappe

2016-04-08 | I måndags började de första båtarna med flyktingar att skickas tillbaka till Turkiet från Grekland som ett led i det kritiserade flyktingavtalet mellan Turkiet och EU. Hur EU väljer att hantera flyktingkrisen blir avgörande för unionens framtid. Frågan är om EU:s splittring går att överbrygga.


Feministisk utrikespolitik i teori och praktik


Av: Signe Ekström

2016-04-01 | Hösten 2014 deklarerade utrikesminister Margot Wallström stolt att Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Redan från början hördes kritiska röster som undrade om det var rätt sätt att hantera problemen i en allt oroligare värld eller frågade sig vad den egentligen gick ut på.


Karadžić: Dom utan försoning


Av: Johanna Mannergren Selimovic

2016-03-30 | De omedelbara reaktionerna på domen mot Radovan Karadžić blev som väntat motstridiga. För att förstå rättegångens betydelse för en försoningsprocess krävs ett mer långsiktigt perspektiv.


Om UI-bloggen

Arkiv