Inför USA:s ordförandeskap: stora utmaningar för Arktiska rådet


Av: Ingmar Oldberg

2015-01-26 | Ökad sjösäkerhet, bättre levnadsvillkor för människor och djur i Arktis, samt upptrappad kamp mot klimatförändringar. Det blir prioriterade områden för Arktiska rådet när USA tar över ordförandeklubban i vår. Men farhågor finns för att Ukrainakonflikten ska sätta käppar i hjulet för samarbetet.


För Mellanösterns skull, eller för Sveriges?


Av: Kjell Goldmann

2015-01-21 | Sveriges erkännande av ”staten Palestina” kan ses i två perspektiv. Det ena är Mellanöstern, det andra Sverige.


Suveränt för skatteplanerare


Av: Tom Lundborg

2015-01-16 | Skatteparadisen spelar en viktig roll i den neoliberala form av globalisering som vuxit sig allt starkare sedan 1980-talet. Genom extremt låga eller obefintliga skattesatser har de lett till en drastisk ökning av det fria flödet av kapital, till förmån för de multinationella företag och den globala elit av rika privatpersoner som kunnat dra nytta av skatteparadisens unika egenskaper, ofta med hjälp av finurliga advokater och revisorer. Samtidigt utgör skatteparadisen ett allvarligt hot mot resten av världens stater som förlorar värdefulla skatteintäkter.


Unga offras i jobbjakten


Av: Kristina Henschen

2014-12-17 | Bristen på jobb driver unga i Nepal att lämna landet. Men många kommer tillbaka i likkistor. Kristina Henschen skriver från Katmandu där migration handlar om överlevnad – på kort sikt.


EU:s utrikespolitik och de mänskliga rättigheterna


Av: Joakim Kreutz

2014-12-17 | Det brukar påstås att EU i sin utrikespolitik bryr sig mer om kampen för mänskliga rättigheter och demokrati än traditionell maktkamp. Men stämmer verkligen detta? Trots att frågan har debatterats i årtionden finns det väldigt få studier som har tittat på EU:s agerande istället för vad EU säger sig förespråka


En marsch från barnarbete till utbildning


Av: Pia Daleke

2014-12-15 | Det är fullt möjligt att utrota barnarbete under min egen livstid. Men för det krävs att en rad krafter samverkar. Och vi måste globalisera medlidandet. Orden kommer från den 60-åriga fredspristagaren Kailash Satyarthi, som med stort personligt risktagande handgripligen kämpat mot förtryck av barn i tre decennier.


En förlorad generation?


Av: Lena Karlsson

2014-12-10 | Nästan en fjärdedel av världens unga har varken jobb eller går någon utbildning. I spåren syns nu politisk instabilitet och svagare ekonomi i många länder. I Storbritannien brottas familjer med ärvd arbetslöshet som hållit i sig över generationer. Går arbetslöshet i arv? Finns det brittiska hushåll där ingen har arbetat på flera generationer och där unga får lära sig att leva på bidrag, eller är det en myt för att makthavarna ska kunna motivera nedskärningar i välfärdsystemet?


Expert: ”Centralafrikansk konflikt inte religiös”


Av: Erica Lundholm

2014-12-08 | Konflikten i Centralafrikanska republiken (CAR), beskrivs ofta i internationella medier som religiös. Men Gabriella Ingerstad, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, menar att den skildringen är missvisande.


Om UI-bloggen

Arkiv