Katalonien, FN-stadgan och Kanada


Av: Kjell Goldmann

2015-10-02 | För några år sedan höll jag föredrag om EU för studenter i Linköping. Efteråt kom den första frågan från vad som sannolikt var en spansk student: ”Hur kommer EU-länderna att förhålla sig till en katalansk självständighetsförklaring?” Idag är denna fråga mer aktuell än den var då. De partier som anser sig ha vunnit valet i Katalonien för några dagar sedan förbereder en självständighetsförklaring om 18 månader. Om planen realiseras måste Sverige och andra länder ta ställning till frågan om erkännande, och EU till frågan om ett katalanskt medlemskap.


Nato sätter Östersjö-säkerheten högt på agendan


Av: Anna Wieslander

2015-09-30 | För ett år sedan, på Natos toppmöte i Wales, blev Sverige del av en liten krets länder med guldkort som berättigar till fördjupat samarbete med försvarsalliansen. Guldkortet var tänkt att hålla samverkansförmågan uppe i väntan på en ny stor internationell insats, men har snarare banat väg för en ny och fördjupad form av säkerhetssamarbete i Östersjöområdet.


Komplicerat läge i Katalonien efter valet


Av: Niklas Bremberg

2015-09-28 | Efter ett par intensiva veckor med ett högt politiskt tonläge har det nu hållits regionalval i Katalonien. I normala fall hade detta antagligen inte rönt så mycket uppmärksamhet, men den här gången är det annorlunda. Det beror på att valet har kommit att framstå som en folkomröstning om självständighet för Katalonien. Valdeltagandet på omkring 80 procent är det högsta hittills i ett katalanskt regionalval, vilket säger något om självständighetsfrågans kraft att mobilisera väljarna. Läget är dock mer komplicerat än vad man kan tro vid första anblicken.


Samsyn och kompromissvilja nyckel till framgång i Tunisien


Av: Ylva Lindahl

2015-09-15 | Tunisien har fått en plats i historieböckerna som den arabiska vårens vagga. Närmare fem år senare är landet också revolutionsvågens enda framgångssaga. Men många utmaningar kvarstår för den unga demokratin: medborgarna måste ha förtroende för och delaktighet i den politiska processen, och livsvillkoren måste förbättras för de breda folklagren. Därtill kommer islamistisk terror som hotar stabiliteten.


Unikt perspektiv på Japan-Nordkorea


Av: Erik Isaksson

2015-09-10 | En omtolkning av den så kallade fredsklausulen i den japanska författningen behövs för att hantera den hotfulla situationen på Koreahalvön. Det framhöll den japanske tidigare toppdiplomaten Hitoshi Tanaka vid ett seminarium på UI i början av september.


Global terrorfasa bäddar för Syrien-kompromiss


Av: Per Jönsson

2015-09-08 | Européerna känner sig drabbade av flyktingchock. I och kring Syrien, varifrån de flesta flyktingar kommer, rasar inbördeskriget i oförminskad skala. Just nu tycks dock flertalet medskyldiga stormakter söka efter en formel som kan bryta våldsspiralen i Syrien.


Mord i Belfast kan få självstyret på fall


Av: Lena Karlsson

2015-09-07 | Ett mord i Belfast för några veckor sedan har skapat en ny allvarlig kris i Nordirland som riskerar att fälla hela självstyret. Polisen har sagt att man misstänker att dådet utförts av medlemmar (eller före detta medlemmar) av Irländska republikanska armén (IRA), vilket fått de två stora protestantiska partierna att göra skarpa markeringar mot Sinn Féin, IRA:s politiska gren.


Amerikanska presidentvalet och utrikespolitiken


Av: Mikael Blomdahl

2015-09-02 | I upptakten till USA-valet 2016 märks tecken på att utrikes- och säkerhetspolitiken kan komma att spela en större roll än vanligt. Republikanska presidentkandidater har redan gjort flera utspel, sporrade av amerikanernas oro inför läget i omvärlden och missnöje med president Obamas utrikespolitik.


Om UI-bloggen

Arkiv