UI Occasional Paper 4: Rysslands roll i Barentsrådet och Arktiska rådet

2011-03-22

I UI Occasional Paper 4: Soft security in the Arctic, analyserar Ingmar Oldberg Rysslands roll i Barentsrådet och Arktiska rådet, där Sverige är ordförandeland under 2009-2011 respektive 2011-2013.

Efter en presentation av råden och deras strukturer undersöks vilka prioriteringar och syften Ryssland haft jämfört med rådens gemensamma, huruvida några motsättningar uppstått och vilket inflytande Ryssland synes ha haft. Frågor som ekonomisk utveckling, energi, transporter, miljö, ursprungsbefolkningar och räddningsoperationer undersöks.

Studien kommer bland annat fram till att råden främjar Rysslands politiska samarbete med de andra medlemmarna och bidrar till att lösa vissa miljömässiga, sociala och ekonomiska problem, men de uppfyller inte mer vitala ryska intressen som att säkra ekonomiska zoner, utveckla energiresurserna och hålla NATO-styrkor borta.

 

Bli medlem i UI. Klicka här!